Hopi Hope Színház Kassáról a Vígben

A Divaldo Hopi Hope Kassa első integrált színhjátszó egyesülete, amelyett ezév januárjában hoztak létre. Az együttes értelmileg akadályozott tagokból, valamint az ő barátaikból áll. A Divaldo Hopi Hope küldetése, hogy a toleranciát hirdesse, azaz a fogyatékkal élők integrálását, megértését tegye lehetővé a művészet által. Általános színházként kívánnak dolgozni, időszakos előadásokkal (pl. kéthetente eggyel). A Divaldo Hopi Hope alapítója az ArtEst, egy olyan szervezet, mely felvállalja a fogyatékkal élő fiatalok oktatását azáltal, hogy lehetőséget ad a művészeti oktatásra számukra a következő formákban:

– zenei nevelés (hangszeres játék, ének)
– képzőművészet (festés, rajzolás, anyagmunka)
– irodalom, dráma, fizikai tevékenységek (koncertek, irodalmi előadások, musical-ek