On-line licitálás

Az árverésen el nem kelt képekre 2009. május 31-ig on-line lehet licitálni.

A képek itt megtekinthetőek, az aktuális licit a kép alatt van feltüntetve.

A licitálás menete:

A csr@downegyesulet.hu címre küldjék a licitet és az elérhetőségeket.

Licitemelés menete:
123.000-125.000- között         2.000-HUF-ként
125.000–150.000-között          5.000-HUF-ként
150.000-200.000-között        10.000-HUF-ként
200.000-340.000-között        20.000-HUF-ként
340.000-490.000-között        50.000-HUF-ként
490.000-990.000-között     100.000-HUF-ként
990.000- tól                       200.000-HUF-ként

On-line aukciós feltételek

 • A DOWN Egyesület on-line katalógust ad ki az aukciós tételekről, melynek leírásai és az illusztrációk azonosításként szolgálnak. A DOWN Egyesület on-line árverési katalógusa rendelkezésre áll a www.0321.hu oldalon.
 • Árverezni a csr@downegyesulet.hu e-mail címre elküldött levéllel lehet, amelynek tartalmaznia kell a licitáló nevét, címét, adószámát, kép megnevezését számát, licitösszeget.
 • A licitálók az ajánlatuk elküldésével, mint rámutató magatartással kifejezik, hogy az Árverési Feltételeket magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
 • Az online aukció 2009. május 31-ig tart, licitálni a licitlépcsőnek megfelelően lehet az egyes tételekre. Adott festményre a tulajdonjogot az szerzi meg, aki a fenti dátumig a legmagasabb vételi ajánlatot adta. A nyertes értesítést kap, amellyel létrejön az adás-vétel.
 • Az első vételi ajánlat a kikiáltási ár összege, minden további ajánlat pedig az utolsó árajánlat szerint növelt összegű árajánlatot jelenti.
 • Ha a vevő személye az árverés során valamilyen okból nem állapítható meg, akkor az árverés vezető a licitet nem tudja elfogadni.
 • A vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette és az árverési tételt a DOWN EGYESÜLETTŐL, átvette.
 • A DOWN Egyesület  biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a vételárat az árverés vezető által megküldött igazolás időpontjától számított 15 napon belül egyenlítse ki az egyesület bankszámlájára; Takarék Szövetkezet:  68800109-11048187. Az árverési vevő a tárgyat csak akkor veheti át, ha az árveréstől számított 15 napon belül kiegyenlítette a teljes vételárat.
 • Amennyiben a megadott határidőig a vevő a tárgy átvételére nem jelentkezik, úgy a DOWN Egyesület  fenntarthatja magának azon jogot, hogy az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse.
 • A Down Egyesület a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy kiszállításáról saját költségére és felelősségére, a vevővel egyeztetett időpontban, a pénzügyi rendezést követő 8 napon belül.
 • A vételár az árverési vevők nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért a vételért az DOWN Egyesület nem tartozik felelősséggel, és nem kötelezhető arra, hogy az árverési tételt ugyanazon áron egy későbbi árverésre bocsássa.
 • Az árverési tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.
 • A Down Egyesület valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért szavatosságot vállal.

Jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. paragrafusai az irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik magukat a Fővárosi Bíróság illetékességének.